EN PAULUS A KISIN LIKAU KARIAU ONG
MEN KORINT.
1
PAULUS wanporon en Iesus Kristus amen pan kupur en Kot o ri atail Timoteus ong momodisou en Kot, me mi Korint o saraui kan karos, me mi Akaia. Mak o popol sang ren Kot Sam atail o atail Kaun Iesus Kristus en mi re omail. Meid iasanai Kot o Sam en atail Kaun Iesus Kristus, o Sam en kalangan, o Kot en kamait pokon, Me kin kamakamait kit ni at kamekam kan karos, pwe kit en pil kak kamait ir ala, me mi nan song en kamekam akan karos, ki kamait, me kit kamait kila ren Kot. Pwe duen Kristus a kamekam me muladok ong kit, iduen kamait ren Kristus pil itar penang kit. A ma kit pai olar, nan a kin wiaui, pwen kamait o kamaur komail la, mepukat kin wiaui ni omail kanongama ni kalokolok ota, me kit kin kalokolokki. O at kaporopor kin komail me tengeteng, pwe se asa, ma komail iang kamekam, komail pil pan iang kamaitala. Ri ai ol akan, se sota men, komail en sasa duen at kamekam nan Asien o at patau kaualap, lao solar kaporopor en maur at. Ari, kit lamedar, me se pan mela. A mepukat wiauier, pwe sen der keleki pein kit, pwe Kot eta, me kin kaiasada me melar akan. 10 Me kotin dore kit ala sang mela wet, o a pil pan dore kit ala; o se kaporoporeki, me a pil pan kotin dore kit ala kokolata. 11 Komail pil sauasa kit ni omail ngidingid, pwe me toto en danke pweki at pai me se aleer. 12 Pwe iet kaping pat: Insen at kin kadede ong kit, me se weweideki karakarak o melel en Kot nin sappa o nan pung omail, kaidin ni lolekong en pali uduk, a ki mak en Kot. 13 At inting wong komail kaidin toror sang me komail kin wadok o kamelele. A i kaporoporeki me komail pan kamelele kit kokolata duen akai komail kamelele kit er. 14 Pwe kit me kaping pa omail, dueta komail me kaping pat ni ran en Kaun Iesus. 15 A ni kaporopor wet, me i men pwar kilang komail mas o, pwe komail en pur ong pereperen. 16 I ap pan daulul lang komail ni ai pan kolang Masetonien, ap pil puredo re omail sang Masetonien, a komail pan kalua ia lang Iudäa. 17 A iaduen, ngai me sapung ni ai kileledier mepukat? De i (BEGIN MISSING SOURCE p259) kin kileledi mepukat ni tiak en pali uduk, pwen ei ei o so so tapi sang pein ngai? 18 A Kot me melel, pwe me se indang komail me sota ei o so. 19 Pwe sapwilim en Kot Iesus Kristus, me kit padaki ong komail er, ngai, o Silwanus, o Timoteus, i kaidin ei o so, a ei eta re a, 20 Pwe inau en Kot akan karos me ei eta re a o me amen re a, pwe kit en kalinganada Kot. 21 A me kin katinai kit o komail pan Kristus o keie kitail er, iei Kot, 22 Me pil kotin kileledier kitail o kotiki ong kitail er komoan Ngen nan mongiong atail. 23 A i kin likwir ong Kot me saunkadede en ngen i, me i saikenta pwara wong komail nan Korint, pwe i de katoutoui komail. 24 Kit sota men poedi omail poson, a kit men sauasa ta omail peren, pwe komail keleki poson.