^
MAIKA
Mahsen Kansensuwed kei duwen Sameria oh Serusalem
Imwintihti kan Kerendohng Serusalem
Suwediong me kin Kahpwalihala me Semwehmwe kan
En Maika Kopwung ong Kaunen Israel kan
Mweimwahu en KAUN-O Wasa Koaros
Mehn Israel kan pahn Pwurodo sang ar Kalipilipala
Koht ketin Inoukihda Kaun emen sang Pedleem
Kepitipitla oh Kalokolok
Iren Sapwellimen KAUN-O Kopwung ong Israel
Dahme KAUN-O ketin Kupwurki Rehtail
Mour Suwed en Israel
KAUN-O Ketikihdo Komour
Kupwur Limpoak en KAUN-O ong Israel