^
JUDGES
Pi ganong rok Judah nge Simeon nra kolew Adonibezek
Ganong rok Judah ni gel ngak yu Jerusalem ngu Hebron
Othniel ni kol fare binaw nu Debir
Gel ni i tay e ganong rok Judah nge Benjamin
Ganong rok Efraim nge Manasseh nra kolew yu Bethel
Girdi’ nde tulufrad yu Israel
Fare Engel rok SOMOL u Bokim
Yam’ ni tay Joshua
Piyu Israel ndakur liyorgad ngak SOMOL
Girdi’en e pi nam nra mageygad u lan fare binaw
Othniel
Ehud
Shamgar
Deborah nge Barak
Tang rok Deborah nge Barak
Gideon
Gideon ni gel ngak piyu Midian ko mael
Piyu Midian nni gel ngorad ko mael
Yam’ ni tay Gideon
Abimelek
Tola
Jair
Jefthah
Be’ ni bpin ni fak Jefthah
Jefthah nge piyu Efraim
Ibzan, Elon, nge Abdon
Samson nni gargeleg
Samson nge fare pin nu Timnah
I Samson ni gel ngak piyu Filistia ko mael
Samson ni yan nga Gaza
I Samson nge Delilah
Samson ni yim’
Pi liyos rok Mikah
Mikah nge Ganong rok Dan
Ba Levite nge bpin rok
Yu Israel nra fal’eged rogorad ko mael
Mael ntay ngak piyu Benjamin
Rogon ni gel piyu Israel
Pi le’engin fare ganong ko Benjamin