16
Nia gowaa ne wanga gi Ephraim mo Manasseh Bahi i Dai
Tagageinga i bahi i ngaaga di gowaa ne wanga gi nia hagadili o Joseph e daamada i Jordan hoohoo gi Jericho, i bahi i dua nia monowai uwa aga ala i Jericho, gaa hana laa lodo di anggowaa. Mai i Jericho, tagageinga gaa hana gi nua gi lodo tenua gonduu gi Bethel. Mai i Bethel, tagageinga gaa hana gi Luz, ga hanadu gi Ataroth-Addar, di gowaa dela nogo noho ai digau Arkite. Gaa hana gi dai gi di gowaa dela nogo noho ai digau Japhletite, gaa hana loo gi di gowaa o Beth-Horon Bahi lala. Gaa hana gi Gezer, ga odi i di Tai go Mediterranean.
Nia hagadili o Joseph, go nia madawaawa Ephraim mo Manasseh Bahi i Dai, la ne wanga ginai nia henua aanei e hai mee ginai digaula.
Ephraim
Deenei di gowaa o nia madahaanau o di madawaawa Ephraim: Tagageinga digaula e daamada i Ataroth-Addar gaa hana gi dua gi Beth-Horon Bahi nua, gaa hana gi di Tai go Mediterranean. Di waahale Michmethath la i bahi i ngeia digaula. I bahi i dua di gowaa deelaa, tagageinga gaa hana gaa tugi i Taanath-Shiloh gaa hana ga diiagi gi muli i bahi i dua gi Janoah, Mai i Janoah, gei tagageinga gaa hana gi lala gi Ataroth mo Naarah, gaa tugi i Jericho, ga odi i Jordan. Tagageinga e hana i bahi i dai Tappuah gaa hana gaa tugi di monowai Kanah ga odi i di Tai go Mediterranean. Deenei di gowaa ne wanga gi nia madahaanau o di madawaawa Ephraim belee hai mee ginai, mo nia waahale ala i lodo tagageinga o Manasseh, ala hua guu wanga gi di madawaawa Ephraim. 10 Gei digaula digi hagabagia gi daha digau Canaan ala nogo noho i Gezer, malaa, digau Canaan e noho hua igolo i baahi digau Ephraim gaa dae mai gi dangi nei, malaa digaula noho hai hege i golo.* Gabunga 1.29

*16.10: Gabunga 1.29